Solpanelsinstallationen i BRF Fruängsporten.

Jun 23, 2020

Föreningens nya EnergyHub en vinst för alla – och miljön


Med elbilarnas snabba intåg i samhället har eleffekt och energi blivit en fråga som intresserar många bostadsrättsföreningar. Kommer elen att räcka till? Ökar eller minskar kostnaderna? BRF Fruängsporten installerade ett EnergyHub-system från Ferroamp och vände problemet till en vinst för alla, föreningens medlemmar, miljön och vårt gemensamma elnät.

El- och energikostnader i flerbostadshus har länge varit en prioriterad fråga för fastighetsägare och BRF:er. De senaste åren har vi sett allt fler rubriker om att elnätet har nått sin kapacitetsgräns och med elbilarnas frammarsch har frågorna om energikapacitet och effekt landat överst på agendan:


Kommer elnätets effekt att räcka till när vi också ska ha elbilsladdning? Kommer fastigheternas lokala elnät att räcka till? Hur kan man utnyttja fastighetens befintliga kapacitet för att slippa dyra elnätavgifter och prishöjningar?


För styrelsen i bostadsrättsföreningen Fruängsporten i en av Stockholms södra förorter blev framförallt miljöfrågorna inkörsporten till en helt ny och lönsam ellösning för föreningen.

Bostadsrättsföreningen investerade i solpaneler som producerar egen el och EnergyHub- systemet. Det är en helt nyutvecklad svensk teknik för att hantera både solelproduktion och lagring i ett lokalt batteri så att den producerade energin används så effektivt och energismart som möjligt. Det fick en påtagligt positiv effekt även på elekonomin i föreningen och för de enskilda medlemmarna.


EnergyHub ser automatiskt till så att en del av den producerade energin lagras i batteriet för att kunna matas ut på kvällen när medlemmarna kommit hem. Den egenproducerade energin används under den tid när lägenheterna använder mest el och minskar därmed både föreningens nätavgift och energikonsumtion. Genom att kontrollera när den producerade energin används blir den mer värd, samtidigt som belastningen på det publika elnätet minskar.


- Vår vision var att vi ville bidra med något miljömässigt bra för samhället. Jag hade hört talas om Ferroamp vid flera tillfällen och var imponerad av deras kompetens och tekniska lösningar. Att det blev så bra för vår ekonomi är en mycket trevlig biverkan, säger Dick Bender som är ordförande i BRF Fruängsporten.


Dick betecknar sig som en eldsjäl som är väl påläst i energifrågor. Det har hjälpt föreningen att investera i en helt ny typ av energilösning. Att energioptimera fastigheten och bidra till samhällets omställning till förnybar energi är en självklar del av styrelsens uppdrag, anser Dick Bender.


- Vi kunde övergå till ett enda elnätsabonnemang för fastigheten, individuell mätning av varje lägenhet och själva styra hur vi optimerar, producerar, utnyttjar och säljer elen. Det är en fantastisk ekonomisk fördel för föreningen men också för medlemmarna och miljön, menar Dick Bender.


Detta har gett Fruängsporten synbara intäkter och även minskade kostnader. Inte minst har man framtidssäkrat husets energilösning då man slipper dyra kostnader för att uppdatera nätanslutningen inför en framtida elbilsladdning i föreningen.


Installationen av solpaneler och Ferroamps energioptimerande lösning gjordes av återförsäljaren Sunny Future i Täby som hjälpte styrelsen att planera systemet och räkna på både en klok teknisk lösning liksom investeringskostnad och avkastning.


- Vi räknar på avkastning av kapital redan första året. Det blir tydligt för styrelsen att det är en smart investering som kan bidra till sänkta avgifter och bättre utnyttjande av eleffekten – men också till en bättre miljö, förklarar Christer Rygaard, vd på Sunny Future.


Från tecknat avtal tog det bara två veckor innan installationen påbörjades och ett par månader senare var allt monterat och i drift. Bolaget använder solpaneler från SunPower som ger mest energi per yta och har 25 års garanti, och alla installationer hos BRF har hittills byggts kring den optimerade EnergyHub-lösningen.


- Många ser den här investeringen som värdehöjande för fastigheten och vi har varit noga med att installationen är såväl ekonomiskt och miljömässigt bra som estetiskt tilltalande, säger Christer Rygaard.


Ferroamp är börsnoterat på First North och ensamma på marknaden om den tekniska lösningen för att balansera och optimera energieffekten i fastigheter. Mats Karlström, ansvarig för affärsutveckling på Ferroamp, ser stora möjligheter i att förbättra hållbarhet och ekonomi för både samhället och fastighetsägare.


- Vår lösning innebär att vi maximerar nyttan av investeringen i solceller genom att både sänka inköp av el och effektuttag. Genom att investera i teknik som kontrollerar effektuttaget så finns det plats för ökad elbilsladdning. Fastigheterna kan i högre grad bli självförsörjande.


Men om omställningen till mer hållbar el i samhället ska bli riktigt framgångsrik måste en del politiska frågor lösas.


- Idag finns investeringsstöd för solceller, men styrmedlen för att kombinera solceller med effektkontroll och lokal lagring i smarta batterier, som hos BRF Fruängsporten, är inte lika tydliga. Politiker behöver underlätta för andra att följa deras exempel.


Att vara effektsmart är också hållbart. menar Mats Karlström. I BRF Fruängsporten har man själva redan tagit de första stegen till att skapa sitt eget kretslopp för hållbar och ekonomisk energi. Det blev ett lönsamt steg för alla.

Text: Lars-Ola Nordqvist

Ferroamp EnergyHub                              Mats Karlström Affärsutvecklare på Ferroamp

Besök Ferroamp för att läsa mer

 • Oct 27, 2020

  Fortsatt möjligt med digitala stämmor

  Lagar & Regler Regeringen lämnar förslag på att de tillfälliga reglerna för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet fortsätter att gälla under hela 2021.
  2
 • Oct 27, 2020

  Smart kompakterande UWS!

  Produktnyheter Källsortera kartong, wellpapp eller pappersförpackningar som ofta tar upp stor plats i källsorteringen ♻️ Finns möjlighet att även kompaktera plastförpackningar och restavfall.
  7
 • Oct 27, 2020

  Kontroller & Besiktningar - Motordrivna garageportar

  Lagar & Regler Som ägare och förvaltare av fastigheter är du skyldig att hålla dem i bra och säkert skick. Men när, hur och varför ska olika delar kontrolleras och besiktas? Här guidar vi dig vad som gäller angående garageportar.
  7
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Fortsatt möjligt med digitala stämmor

  Regeringen lämnar förslag på att de tillfälliga reglerna för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet fortsätter att gälla under hela 2021.
  2
 • Lagar & Regler

  Kontroller & Besiktningar - Motordrivna garageportar

  Som ägare och förvaltare av fastigheter är du skyldig att hålla dem i bra och säkert skick. Men när, hur och varför ska olika delar kontrolleras och besiktas? Här guidar vi dig vad som gäller angående garageportar.
  7

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2250
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  2970
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1941