Nov 18, 2020

Ombyggnad av panncentral


Ombyggnad av panncentral med förbättringar på styrsystem och ändringar av rördragningar för att optimera funktionerna på befintlig utrustning.

Samfälligheten Arholma Garage samägs av Brf Rydebäcks Centrum 1, Brf Rydebäcks Centrum 2, Brf Nordöstan samt Anders Persson.

Samfälligheten har en gemensam värmecentral som när det uppfördes 2006 var en teknisk modern anläggning med datoriserat styrsystem.

Men tyvärr har anläggningen ej fungerat som tänkt även om den har byggts om under åren.

Anläggningen består av en stor gaspanna och en anläggning för återvinning av frånluft från alla fastigheterna med en 100 kW värmepump som producerar värme till radiatorsystemet och till varmvatten.

Värmepumpen arbetar mot ackumulatortankar på 4000 liter, där gaspannan gick in som en spets.

Varmvattenberedare med elpatroner 2 x 1000 liter som ej har fungerat på grund av kalkbeläggningar.

Värmepumparna har inte haft den gångtid som man kan förvänta sig och slås ut av gaspannans höga temperatur med den kopplingen som varit.

Gaspannan startar ofta och har kort gångtid.

Man har inte uppnått den varmvattentemperatur som behövs för att följa normerna på min 50 grader och samtidigt som man har VVC-handdukstorkar där den låga temperaturen i systemet medför en stor risk för legionellatillväxt om det kommer in bakterier i systemet.

Secon bestämde sig för att börja om från början bygga om rörsystemet och ta bort komponenter med dåliga funktioner samt komplettera med nya produkter.

Målsättning var att bibehålla så mycket som gick av det befintliga värmesystemet.

Problemlösning och optimering av anläggningen

Installation av nya ackumulatortankar som betjänas av gaspannan med elpatroner som spets och en ny värmeväxlare som ska säkerställa att vi har ut minst 55 grader på systemet.

Inkoppling av gaspannan på befintliga ackumulatortankar tas bort och dessa går nu enbart mot värmepumpen.

Nytt expansionssystem med vakuumavgasare som förhindrar att det bildas gaser som medför korrosion i radiatorer och att ventiler sätter igen. Systemet har kompletterats med ett magnetitfilter – allt detta för att förlänga livslängden på komponenter och minimerar obalans i värmesystemet.

Vi har lagt mycket arbete på att optimera driftstider så att värmepumparna går så mycket de kan då den största energiminskningen ligger här.

För att minimera riskerna med att det ska bli någon legionella i fastigheterna har det installerats UV-lampor i Titan med en avancerad oxidationsprocess, AOP SECON Ti- tanium, både i inkommande kallvatten och i varmvattencirkulationskretsen.

Det har även installerats ett kalkfilter av fabrikat ”Lagur” på inkommande kallvatten. Filtret gör att kalken ändrar struktur och fastnar inte i rören samt att den kalk som kommer ut är lätt att bara torka bort.

För att få detta att fungera så måste anläggningen hela tiden vara under kontroll så man kan driftsoptimera funktionerna och få larm om det händer något. Anläggningen driftsövervakas av SECON AB.

Som det ser ut i dagsläget så har vi under juni månad minskat pannans driftstider succesivt sen vi började 2018 och därmed även gasåtgången, värmepumparna klarar nu den största delen av varmvattenproduktionen under denna månad. Det ser positivt ut för den eldningssäsong vi har framför oss där vi bör kunna minska energiåtgången och samtidigt som komforten i lägenheter ska bibehållas.

  

Läs mer på www.secon.se

 • Nov 27, 2020

  ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

  Stream 18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av Skaraborgs sjukhus i Skövde. För att minska mängden avfall till deponi återvinner projektet ROCKWOOL stenullsisolering.
  12
 • Nov 27, 2020

  Störningar

  Nyheter I det här avsnittet redogör Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Stockholm, för vad en störning är och vad som gäller juridiskt vid en störning. Intervjuar gör Johan Flodin, bostadsrättsansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  18
 • Nov 27, 2020

  Våld i nära relationer – så kan fastighetspersonal och grannar hjälpa

  Nyheter Våld i nära relationer är ett globalt samhällsproblem som har fördjupats i samband med coronapandemin. När mer tid tillbringas hemma är risken stor att vardagen förvärras för dem som utsätts för våld av närstående. Isolering medför mer tid tillsammans med sin våldsutövare och färre möjligheter att söka hjälp. Fastighetspersonal och grannar kan spela en viktig roll i dessa människor liv.
  243
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Undvik kostsamma konflikter i bostadsrättsföreningen

  Vem ansvarar för golvbrunnen och vem för stammarna? Hur påverkar det renoveringar i enskilda lägenheter, stambyten och eventuella vattenläckor? Det är frågor som Säker Vatten dagligen svarar oroliga bostadsrättsföreningar.
  16
 • Lagar & Regler

  Vad gäller vid uthyrning i andra hand?

  Förr eller senare kommer frågan upp i alla bostadsrättsföreningar, stora som små. Någon av medlemmarna vill hyra ut sin bostad i andra hand.
  1226

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2361
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3099
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1988