Sep 24, 2020

Vad menas med röstberättigad medlem?


Ansvarsfrihet för styrelsen är en obligatorisk beslutsfråga på föreningsstämman. Om 10 procent av de röstberättigade röstar mot ansvarsfrihet kan skadeståndstalan, utom i vissa andra undantagsfall, väckas mot styrelsen inom ett år från beslutet, om styrelsen vållat föreningen skada. Men begreppet "10 procent av de röstberättigade" vållar ofta huvudbry, hur ska det tolkas och får verkligen alla rösta?

 I 9 kapitlet 14 § p. 1 Bostadsrättslagen står följande: ”Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat har bestämts i stadgarna.” Bestämmelsen kompletterar principen om ”en medlem en röst”, se 6 kap. 3 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Vem som faktiskt röstar får medlemmarna komma överens om inbördes. Kan de inte komma överens får samtliga avstå från att rösta.

I normalfallet har varje medlem en röst. Bostadsrättslagen (ovan) anger dock att flera medlemmar som har en bostadsrätt endast har en röst, om inte annat anges i stadgarna. Om dessa inte säger annat ligger det därför närmast till hands att det är varje “upplåten lägenhet” som är en röstberättigad medlem. Varje medlem är röstberättigad och med hänsyn till att det är en röst per medlem så får delägarna (om de är flera) komma överens om vem som ska rösta.

Innebörden av beslutet om ansvarsfrihet är att föreningsstämman godkänner styrelsens förvaltning. Föreningen avstår därmed, utom i undantagsfall, från att framställa skadeståndsanspråk mot de som beslutet avser. Om ansvarsfrihet vägras kvarstår rätten till skadestånd enligt föreningsrättens regler i lagen om ekonomiska föreningar.

Enligt 6 kap. 37 § får inte en medlem själv eller genom ombud rösta i en fråga om medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan skyldighet gentemot föreningen. Med andra ord får inte ledamöterna själva eller genom ombud rösta i fråga om sin egen ansvarsfrihet. Dock är det så att en ledamot får rösta i fråga om ansvarsfrihet för annan ledamot eftersom ansvarsfrågan prövas individuellt.

Stefan Lindberg
Affärsområdeschef Juridik
076 534 06 31 | 08-775 72 31 | stefan.lindberg@sbc.se

Besök- SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

 • Oct 27, 2020

  Fortsatt möjligt med digitala stämmor

  Lagar & Regler Regeringen lämnar förslag på att de tillfälliga reglerna för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet fortsätter att gälla under hela 2021.
  2
 • Oct 27, 2020

  Smart kompakterande UWS!

  Produktnyheter Källsortera kartong, wellpapp eller pappersförpackningar som ofta tar upp stor plats i källsorteringen ♻️ Finns möjlighet att även kompaktera plastförpackningar och restavfall.
  7
 • Oct 27, 2020

  Kontroller & Besiktningar - Motordrivna garageportar

  Lagar & Regler Som ägare och förvaltare av fastigheter är du skyldig att hålla dem i bra och säkert skick. Men när, hur och varför ska olika delar kontrolleras och besiktas? Här guidar vi dig vad som gäller angående garageportar.
  7
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Fortsatt möjligt med digitala stämmor

  Regeringen lämnar förslag på att de tillfälliga reglerna för genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet fortsätter att gälla under hela 2021.
  2
 • Lagar & Regler

  Kontroller & Besiktningar - Motordrivna garageportar

  Som ägare och förvaltare av fastigheter är du skyldig att hålla dem i bra och säkert skick. Men när, hur och varför ska olika delar kontrolleras och besiktas? Här guidar vi dig vad som gäller angående garageportar.
  7

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2250
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  2970
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1940