Oct 11, 2019

Vikten av att ha en bra underhållsplan


Hur vet styrelsen att man tar ut rätt månadsavgift?

Det kan verka vara en enkel fråga, men faktum är att många föreningar har för låga avgifter. Förutom det uppenbara såsom räntor och driftskostnader ska månadsavgiften (årsavgiften) även täcka det planerade underhållet. Och för att veta vad det planerade underhållet kostar behöver man en underhållsplan. De flesta föreningar kanske har en underhållsplan, men den kan se väldigt olika ut. En vanlig variant är den hemmasnickrade Excel-filen där man har listat ett antal underhållspunkter som man tror kommer att behövas de närmaste fem åren.

En bra underhållsplan behöver till att börja med bygga på en professionell bedömning av varje byggnadsdel, med en teknisk beskrivning av material och utförande, ålder samt beräknad teknisk livslängd. En beskrivning av vilken underhållsåtgärd som är aktuell är nödvändig för att styrelsen ska veta vad dom ska upphandla när det är dags. En bra underhållsplan fungerar dessutom som en
dokumentation av föreningens byggnad. När nya styrelseledamöter tillträder blir det enkelt att sätta sig in i vad som har gjorts och vad som är planerat framöver.

En teknisk beskrivning är dock inte tillräckligt för en bra underhållsplan. Det behövs också en mängdberäkning och kostnad för varje underhållspunkt. Dessa ska sedan summeras för varje år. Den totala kostnaden per år behövs för att styrelsen ska kunna ha en bra överblick för budgetarbetet, såväl för det kommande budgetåret som för de närmsta åren. Underhållsplanen behöver dessutom hållas vid liv genom regelbundna uppdateringar.

Hur lång behöver då en underhållsplan vara?

För att få en rättvis genomsnittlig årskostnad behöver man få med de stora underhållen i planen. Dessa är framförallt stambyte, men även fasad, tak och fönsterbyte är kostsamma åtgärder. För en förening med lite äldre hus kan en plan på 30 år vara lämplig. En nyproducerad byggnad har dock väldigt lite underhållsbehov i början. Här är det relevant att utöka tiden till 50 år för att få en mer rättvisande bild av underhållskostnaderna över tid.

Även om en bra underhållsplan är grunden för en sund ekonomi behöver den också kompletteras med en flerårsbudget. På så sätt vet man att man tar ut rätt månadsavgift för att täcka de kostnader som kommer under en överskådlig tid. Styrelsearbetet blir så mycket enklare på så sätt!

Jonas Nyman
Underhållsplanerare

08-501 150 22 | jonas.nyman@sbc.se

 • Jun 3, 2020

  Våld i nära relationer – så kan fastighetspersonal och grannar hjälpa

  Nyheter Våld i nära relationer är ett globalt samhällsproblem som har fördjupats i samband med coronapandemin. När mer tid tillbringas hemma är risken stor att vardagen förvärras för dem som utsätts för våld av närstående. Isolering medför mer tid tillsammans med sin våldsutövare och färre möjligheter att söka hjälp. Fastighetspersonal och grannar kan spela en viktig roll i dessa människor liv.
  32
 • Jun 3, 2020

  Så varmt får det vara i lägenheten

  Lagar & Regler Än vet vi inte om sommaren blir lika varm som de senaste två åren, men redan nu kommer frågor om hur varmt det egentligen får vara i en lägenhet och vilket ansvar hyresvärden eller bostadsrättsföreningen har. Fastighetsägarnas expert reder ut vad som gäller vid normala temperaturer och hur varmt det egentligen får vara vid en värmebölja.
  41
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Entreprenadrätten i ljuset (eller skuggan) av coronapandemin

  Vad säger egentligen entreprenadrätten om den situation vi nu befinner oss i med coronapandemin? Kan entreprenören förlänga tiden för arbetet? Vad är det som gäller och hur går man tillväga?
  32
 • Lagar & Regler

  Så varmt får det vara i lägenheten

  Än vet vi inte om sommaren blir lika varm som de senaste två åren, men redan nu kommer frågor om hur varmt det egentligen får vara i en lägenhet och vilket ansvar hyresvärden eller bostadsrättsföreningen har. Fastighetsägarnas expert reder ut vad som gäller vid normala temperaturer och hur varmt det egentligen får vara vid en värmebölja.
  41
 • Isolerskolan med ENIVA Isolerproffs

  Stream I detta avsnitt av Isolerskolan med ENIVA Isolerproffs går Mattias Bennarp, som är tekniskt ansvarig, igenom olika produkter för lösullsisolering och takfotsventilation. Lär dig mer om skillnaden mellan glasull och stenull, vad kan man använda för en bra takfotsventilation.
  24

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  1849
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  2393
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1668