Contents tagged with "SBC"

 • Fem tips som förenklar bokslutet för din brf


  För många bostadsrättsföreningar närmar sig det bokföringsmässa årsslutet, det vi ekonomer kallar för ”helårsbokslut”. Avsluta året på bästa sätt och förbered för årsredovisningen redan nu. Här är fem smarta tips som hjälper dig på vägen.

  1. Få koll på kvittona! Hör med er ekonomiska förvaltare om några underlag för årets inköp saknas, och se till att kontot kan bokföras med korrekta underlag. Ett enkelt sätt att slippa frågor från revisorn senare i vår.

  2. Se till att kontoutdragen stämmer

  Kontrollera … Read More

  SBC
 • Den digitala stämmans vara eller inte vara 2022


  Under pandemin har bostadsrättsföreningar kunnat hålla sina stämmor helt och hållet på distans i syfte att värna sina medlemmar och minska smittspridningen av Covid-19. Många föreningar vill hålla stämmorna digitalt även i fortsättningen. Stefan Hamilton, bolagsjurist på SBC, berättar hur det är möjligt.

  Stämmorna har under pandemin kunnat hållas på distans tack vare Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (”Stämmolagen”). Lagen har bland annat inneburit att styrelserna, oavsett vad som står i stadgarna, har kunnat … Read More

  SBC
 • Dags för takrenovering enligt underhållsplanen, vad ska vi tänka på?


  Även om det finns beräkningar på hur länge ett visst takmaterial förväntas hålla, kan det vara bra att veta att faktorer som löpande underhåll, väder och vind påverkar livslängden. Ett tak kan hålla länge om det underhålls på rätt sätt.

  Som bostadsrättsförening bör ni tänka på att se över ert tak med jämna mellanrum, på så vis ökar både hållbarheten och takets livslängd. Att lägga om ett tak kan vara mycket kostsamt.

  Börja med en statusbesiktning

  För att ta reda på takets aktuella skick … Read More

  SBC
 • Bygga om vinden, vad ska vi tänka på?


  I vår förening har vi en vind som idag används till förråd. Den är oisolerad och en del av den har även en gång i tiden använts som torkvind. För ett år sedan la vi om taket och vi funderar nu på om vi ska låta inreda vinden och kanske göra vindslägenheter. I styrelsen går dock åsikterna isär och vi står nu villrådiga. Vad bör vi göra?

  En lyckad vindsombyggnation eller försäljning kan göra föreningen skuldfri och avgiftsfri många år framåt och i bästa fall kan medlemmarna även få en skattefri återbetalning på del av sin insats. Men kraven är många, här kan du ta del av SBCs expertråd och tips … Read More

  SBC
 • Hösten är här, dags att lägga budget, hurra… eller?


  Att ”lägga en budget” kan verka torrt och krångligt enligt vissa, andra undrar om man kan låta bli det helt och hållet – för vad gör en budget för nytta i styrelsens vardag egentligen?

  I den här artikeln fokuserar vi på det som kallas ”resultatbudget”, men här kallar vi den för årsbudget. En väl genomtänkt och arbetad budget innehåller få överraskningar även om skillnader kan uppstå.

  Måste vi lägga budget?

  Det finns inget generellt lagkrav … Read More

  SBC
 • Vi har upptäckt slitage på vår fasad och det förekommer även sprickor, är det dags för en renovering?


  Fasaden bör ses över med jämna mellanrum, skador och sprickor bör kontrolleras. Upptäcker man skador på fasaden bör man åtgärda det så snart som möjligt, eller ta in en expert som gör en bedömning.

  Skjuter man på en fasadrenovering kan det uppstå allvarliga konsekvenser för både de boende och huset. Lösa delar kan ramla ner och skada folk, sättningsskador kan uppstå, och fukt och röta kan sprida sig i konstruktionen. Om skadorna inte åtgärdas i tid, kan det leda till större problem … Read More

  SBC
 • Ansvarsfördelningen mellan stämma och styrelse inom bostadsrättsföreningar – en demokratisk grundtanke


  Rättsligt utgör bostadsrättsföreningar ett slags ekonomiska föreningar som regleras i Bostadsrättslagen (1991:614) och i Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672). Bostadsrättsföreningar är juridiska personer och drivs av ett kollektiv av medlemmar som alla innehar en andel i sin förening via sin bostadsrätt. En medlems möjlighet att göra sin röst hörd sker på föreningsstämma, ordinarie stämma eller extrastämma.

  Bostadsrättsföreningens dagliga arbete och löpande förvaltning bedrivs av styrelsen på uppdrag av stämman, som väljer styrelsen genom att medlemmarna röstar fram ledamöterna i styrelsen. 

  Styrelsen beslutar t.ex. om avgiftsuttaget inom föreningen för respektive förvaltningsår. … Read More

  SBC
 • Har ni en underhållsplan som säger att det är dags att renovera taket eller är ni osäkra på om tiden för ett stambyte är inne?


  Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan det vara svårt att ha ett helhetsgrepp om vad som behöver göras och när. Är det dags för en hel takomläggning p.g.a. läckage, är färgen som lossnar på fönstren endast en indikation på att det är dags för en ommålning eller behövs fönstren renoveras?

  Förstudie

  Innan ni tar er an ett stort projekt är det nödvändigt att få en verklig översiktsbild över situationen och då är en förstudie ett bra underlag för att ta fram förutsättningarna för ett eventuellt kommande projekt. En förstudie redovisar projektets omfattning … Read More

  SBC
 • Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid


  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.

  Det finns undantag till det allmänna överlåtelseförbudet och i 12 kap. 36 § hyreslagen finner vi ett av dem. Den som hyr en lägenhet för att helt eller till väsentlig del använda den för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet, får överlåta hyresrä … Read More

  SBC
 • Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid


  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.

  Det finns undantag till det allmänna överlåtelseförbudet och i 12 kap. 36 § hyreslagen finner vi ett av dem. Den som hyr en lägenhet för att helt eller till väsentlig del använda den för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet, får överlåta hyresrä … Read More

  SBC

 • May 17, 2022

  Nya utmaningar för elbilsägarna

  Nyheter Försäljningen av elbilar har rivstartat 2022. Första kvartalet registrerades fler nya elbilar, än under samma period något tidigare år, visar färsk statistik från Trafikanalys som Garageportexperten har sammanställt.
  6
 • May 15, 2022

  Stigande räntor – fem tips till bostadsrättsföreningar

  Nyheter Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger, och hur ska styrelser agera på en turbulent räntemarknad? HSB Stockholms finansspecialist Fredrik Näverfelt ger fem goda råd när oron ökar.
  23
 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  12
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  202
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  303
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1850

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  132
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  142
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4156
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5458
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2728