Mar 31, 2021

Att lyckas med en digital årsstämma


SBC hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med förvaltning, och de är dagligen i kontakt med föreningar som genomfört digitala stämmor under 2020.

Många föreningar valde då att skjuta viktiga beslut till 2021 års stämma. SBC kan konstatera att pandemin har förändrat såväl beteende som hur vi interagerar med andra människor och den digitala årsstämman är minst lika viktig i år.

Den tillfälliga lag som gör det möjligt att hålla digitala stämmor i bostadsrättsföreningar och som tillkom på grund av pandemin, har förlängts till årsskiftet 2021/2022. SBC agerar aktivt för att möjligheten att hålla en föreningsstämma digitalt ska bli permanent.

Att samla en stor grupp människor i en föreningslokal lär inte väcka positiva känslor hos någon framöver. Risken att många avstår rätten att göra sin röst hörd på stämman om den innebär ett fysiskt möte är överhängande. Vi står således inför en ny stämmoperiod där det fysiska mötet bör undvikas och då är den digitala stämman i kombination med poströstning ett av alternativen som finns att tillgå.

Stämman genomförs i ett digitalt mötesrum och kommer i de allra flesta fall behöva föregås av en nomineringstid och ett poströstningsförfarande. Dessa två moment är nödvändiga i de fall alla medlemmar i föreningen inte har möjlighet att ansluta sig digitalt, eftersom det ger dem möjligheten att ändå tillämpa sina medlemsrättigheter genom poströsten. Nomineringstiden och poströstningsförfarandet kan uteslutas med alla röstberättigade medlemmars samtycke. Lämpligen tas ett sådant samtycke in före stämmans genomförande och då i skriftlig form.

Under nomineringstiden får medlemmarna möjlighet att föreslå personer till de olika funktionerna inom föreningen såsom t ex styrelsen, valberedningen etc. Därefter upprättas ett poströstningsformulär som skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till det digitala mötet. Medlemmarna kan sedan i lugn och ro och på ett Covid-säkert sätt göra sin röst hörd genom poströsten och ansluta till det digitala mötet hemma från köksbordet.

Föreningsstämman är en sluten församling för föreningens medlemmar, deras ombud eller annan som har rätt att delta. Vid digital närvaro är det svårt att kontrollera att det enbart är personer med sådan behörighet som faktiskt deltar. Därför ska styrelsen ta beslutet att annan än medlem får delta vid stämman om den ska hållas digitalt. Ytterligare utmaningar med det digitala mötet kan vara att hålla koll på vem som har ordet eller t.ex. om votering behöver ske. Det finns dock flera olika digitala lösningar för att komma runt dessa utmaningar. Här har utvecklingen gått i en rasande fart.

Den digitala stämman i kombination med poströstning torde vara här för att stanna alternativt i vart fall i hybridform där stämman hålles på sedvanligt vis från en lokal där ordföranden sitter och medlemmarna kan ansluta sig digitalt. Pandemilagen uppställer dock begränsningar för privata sammankomster varför hybridstämman från en lokal även den har sina utmaningar i rådande pandemi.

Tre snabba tips

· Se till att ni har satt upp rimliga rutiner och former för nomineringstid och poströstningsförfarandet

· Se till att alla medlemmar vet hur man loggar in till det digitala mötet och säkerställ att ni har en digital lösning för sluten votering om stämman tar beslut om ett sådant omröstningsförfarande

· Var uppmärksamma på frågor och beslutspunkter som krävs för att alla beslut tas på ett korrekt sätt

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor.

Med vänliga hälsningar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Therese af Jochnick

Head of Legal

08-775 72 37| therese.afjochnick@sbc.se

 • Jun 17, 2021

  Vinnande idé med virtuell visning

  Nyheter När Demir Drocic tog examen som byggnadsingenjör i Norrköping 2020 var fastighetsbranschen mitt i en djup kris p.g.a. pandemin. Demir hade dock specialiserat sig inom visualisering, 3D och samhällsbyggnad vilket skulle visa sig vara en lyckoträff.
  19
 • Jun 16, 2021

  ”Bygg ditt eget tjänstepaket inom fastighetsförvaltning” lanseras på riksbyggen.se

  Nyheter Nu lanseras en digital tjänst på riksbyggen.se som möjliggör för bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare att på ett enkelt sätt skräddarsy en förfrågan på ett eget förvaltningspaket alternativt välja mellan tre färdiga tjänstepaket. De tre paketen är ”Vi fixar allt”, ”Vi fixar grunderna” och ”Gör mycket själv”. Den digitala tjänsten gör det också enklare att välja förvaltningstjänster ur ett hållbarhetsperspektiv genom gröna symboler.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  708

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3126
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4002
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2299
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1921