Jan 18, 2022

HSB ökar takten mot klimatneutralitet – inför maxtak för klimatpåverkan i nyproduktionen


År 2045 ska HSBs nyproduktion vara verkligt hållbar i alla sina processer. Ett led i det är att nyproduktionen senast 2040 ska vara helt klimatneutral. Den 1 januari infördes ett maxtak för klimatpåverkan i samtliga nyproduktionsprojekt.

– Senast år 2045 ska HSBs nyproduktion vara verkligt hållbar i alla led utan någon negativ nettopåverkan på miljö och klimat. Dessutom ska vi fortsätta att leverera positivt till den sociala hållbarheten i boendet, leverantörsleden och lokalsamhället. Precis som HSB gjort i snart 100 år, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet HSB ProjektPartner och hållbarhetsansvarig HSB Bostad.

Målgången sker alltså år 2045, samma år som bygg- och anläggningssektorn anger i sin Färdplan 2045. Men redan nu har målet för just klimatneutralitet tidigarelagts till 2040 för att HSB ska göra vad som krävs enligt vetenskapen för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås.

Minskad klimatpåverkan i alla projekt

För att nå uppsatta mål införs bland annat interna klimatkrav i alla kommande nyproduktionsprojekt med ett maxtak på 300 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter. Maxtaket har samma systemgräns som nya lagkravet om klimatdeklarationer, men medan lagen endast kräver redovisning går HSB före och kräver verklig minskad klimatpåverkan i alla projekt. Gränsen på 300 kg CO2-ekvivalenter/kvm ska säkerställa att alla projekt gör åtgärder för minskad klimatpåverkan, då branschsnittet idag ligger högre.

– HSB har sedan tidigare haft höga hållbarhetskrav på nyproduktion, högre än gällande lagar och regler. Men vi är ändå inte nöjda. Med dessa konkreta målsättningar och en tydlig tidplan vågar vi sticka ut hakan, säger Maria Qvillberg.

Vid sidan om att höja takten i hela projektportföljen satsar HSB ytterligare inom Lokal Färdplan Malmö (LFM30) där målsättningen är ännu tuffare och omställningsarbetet måste gå ännu snabbare. All nyproduktion för HSB Malmö ska vara klimatneutral redan år 2030 och man utvecklar just nu HSBs första klimatneutrala flerbostadshus.

Skärper kraven inom 13 områden

En klimatneutral nyproduktion är en av 13 målsättningar i den strategiska hållbarhetsplan som HSBs två nyproduktionsbolag HSB ProjektPartner och HSB Bostad har antagit. Genom den skärper HSB målen inom samtliga hållbarhetområden. De tidsbestämda målsättningarna är 13 till antalet, se faktaruta nedan.

Strategin har tydliga delmål. År 2023, då HSB fyller 100 år, är den första avstämningspunkten. Nästa avstämningspunkt är år 2030 för att koppla till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Fakta: Hållbarhetsmål för nyproduktion

HSBs strategiska hållbarhetsplan för nyproduktion har fyra fokusområden: hållbara tjänster och produkter, resurseffektivitet och miljöhänsyn, klimat samt viktig samhällsaktör. Inom dessa områden finns 13 specifika mål:

 1. HSB Hållbarhetsindex. Nivån höjs fortlöpande för att år 2045 motsvara en hög hållbarhetsprestanda utan negativ påverkan på miljö, samhälle och människa samt att bidra positivt.
 2. Miljöcertifiering. 100 procent av inflyttade bostäder är preliminärt certifierade enligt Miljöbyggnad samt samtliga preliminärt certifierade byggnader ska klara verifieringen.
 3. Ansvar i leverantörsledet. Samtliga stora leverantörer inom entreprenad och byggmaterial ska ha hållbarhetsbedömts före upphandling enligt ökande krav på spårbarhet och säkerställande av mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, affärsetik och miljöhänsyn i samtliga leverantörsled.
 4. Grön finansiering. Samtliga färdigställda projekt ska uppnå krav för grön, hållbar slutfinansiering
 5. Byggavfall. Byggavfallet ska vara nära noll och HSB ska följa en cirkulär byggprocess där allt spill går till återanvändning eller återvinning. Alla material som byggs in kan separeras för samma syfte när byggnaden rivs eller renoveras.
 6. Energieffektiva bostäder. Resurseffektiv energianvändning och netto noll klimatpåverkan från nya byggnaders energianvändning på årsbasis.
 7. Bevarande av biologisk mångfald. Riskanalys av naturvärden och klimatanpassning samt nödvändiga åtgärder för skyddande av naturvärden och bostäder ska göras i samtliga projekt.
 8. Klimatneutral nyproduktion. Netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2040.
 9. Lokal förnybar energi. Säkerställande av förnybar energi till alla nya bostäder. Netto noll klimatpåverkan från nya byggnaders energianvändning på årsbasis.
 10. Säkra byggarbetsplatser. Trygga arbetsplatser med 0 allvarliga arbetsplatsolyckor.
 11. Bidra till ett socialt hållbart samhälle. 90 procent av alla projekt ska ha ett tydligt förstärkt värde av social hållbarhet.
 12. Affärsetik. Alla medarbetare och styrelserepresentanter ska följa HSBs uppförandekod och ha genomfört en utbildning inom antikorruption de senaste åren.
 13. Mångfald och jämställdhet. En jämställd och diversifierad organisation på alla nivåer och delar av organisationen.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 17, 2022

  Nya utmaningar för elbilsägarna

  Nyheter Försäljningen av elbilar har rivstartat 2022. Första kvartalet registrerades fler nya elbilar, än under samma period något tidigare år, visar färsk statistik från Trafikanalys som Garageportexperten har sammanställt.
  6
 • May 15, 2022

  Stigande räntor – fem tips till bostadsrättsföreningar

  Nyheter Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger, och hur ska styrelser agera på en turbulent räntemarknad? HSB Stockholms finansspecialist Fredrik Näverfelt ger fem goda råd när oron ökar.
  23
 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  12
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  202
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  303
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1850

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  132
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  142
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4156
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5458
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2728