Mar 3, 2021

Hur säkerställer du ett bra inomhusklimat?


1994 startades Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare - RSVR. Det är en branschorganisation för företag som utför rengöring av ventilationssystem. Syftet med RSVR är dels att organisera företagen i branschen men framförallt att åskådliggöra behovet av ventilationsrengöring för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Sedan början av 2021 har RSVR inlett ett samarbete med Fastighetsmedia som ger ut tidningarna BRF-Mappen och Fastighetsmappen samt nyhetssajten www.brf-nytt.se. Genom samarbetet förenklas möjligheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att hitta certifierade och seriösa ventilationsrengörare över hela landet.

Pelle Höij har varit ordförande i RSVR sedan 2018 och han menar att samarbetet inom branschorganisationen gynnar såväl fastighetsägare som medlemsföretag. Om företagen arbetar och visar sig tillsammans så blir de mer attraktiva och då blir det lättare för fastighetsägarna att hitta certifierade och seriösa ventilationsrengörare.

RSVR arbetar både förebyggande, åtgärdande och utbildande. Pelle Höij och hans kollegor anordnar och utvecklar utbildningar inom ventilationsrengöring och är den enda utbildningsanordnaren i branschen i Sverige. Alla medlemsföretag ska därför ha certifierade ventilationsrengörare vilket är en trygghet för fastighetsägarna då de kan lita på att arbetet blir korrekt utfört.

1992 kom lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK och när kraven på rengöring av imkanaler togs bort 2004 beslöts att de istället kontrolleras i samband med OVK. Syftet är att undersöka om inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att kontakta en sakkunnig funktionskontrollant. OVK ska utföras regelbundet, var tredje eller var sjätte år beroende på byggnad och ventilationssystem. (Se tabell.)

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år

S-ventilation = självdragsventilation.

F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödet är fläktstyrt.

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödet är fläktstyrt.

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning.

De flesta fastighetsägare är medvetna om sin skyldighet att genomföra OVK och att åtgärda eventuella brister. Det är funktionskontrollanten som skickar in besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden och om ventilationen inte är godkänd ska de vidta åtgärder mot fastighetsägaren.

Varför är det då så viktigt med ventilationsrengöring? För Pelle Höij är budskapet enkelt. Vi vistas ca 90% av livet inomhus och därför är det mycket viktigt att hålla ventilationen i gott skick, både för de boendes säkerhet och hälsa. Han förklarar att i en fastighet tillförs luft genom tilluftskanaler eller uteluftsventiler medan fukt, lukt och andra föroreningar dras ut genom frånluftskanaler. Frånluftskanalerna drar dock till sig damm från luften som täpper till kanalerna. I en ren kanal från tex ett badrum ska ca 15 liter luft per sekund passera men ibland är de så fulla med damm att max 2-3 liter luft passerar. Med så hämmade flöden dras inte fukt, lukt och föroreningar ut ur husen i erforderlig utsträckning vilket kan leda till både ohälsa bland de boende och fasadskador som tex sprickor eller mögel.

“Ventilationsrengöring handlar om att föra bort fukt, lukt och föroreningar, i syfte att uppnå god hälsa hos människor, djur, byggnader och dess installationer.”


Genom att rengöra ventilationen regelbundet kan fastighetsägaren

- säkerställa ett bra inomhusklimat
- uppnå godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
- förebygga fukt-, mögel-, lukt-, och dragproblem
- förebygga brand och radonproblem
- förebygga sjukdomar och allergier
- göra energibesparingar som gynnar miljön i stort.

Här hittar du anslutna företag och mer information om RSVR: https://brfmappen.se/70BX6696/Riksforb-Sveriges-Ventilationsreng-rare

Pelle Höij ordförande i RSVR.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  399
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  621
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1462

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3766
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4918
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2640
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2444