Sep 27, 2021

(Nästan) allt du behöver veta om garage- och parkeringsplatser!


Tillgång till en garage- eller parkeringsplats är för många ett måste när de letar nytt boende. Frågor och funderingar kring garage- och parkeringsplatser är därför återkommande i en bostadsrättsförening. Vanliga frågor är hur tilldelningen av dessa platser fungerar och hur lång uppsägningstiden är. Gäller samma regler för garageplatser inomhus som för parkeringsplatser utomhus?

Styrelsen bör upprätta en parkeringspolicy

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som sköter den löpande förvaltningen. Av den anledningen är det styrelsen som handlägger ärenden om garage- och parkeringsplatser. Likhetsprincipen gäller, vilket betyder att lika fall ska behandlas lika. En policy kring fördelningen av platser för parkering är därför att rekommendera för att bibehålla en rättvis fördelning; styrelsen får inte vara godtycklig eller partisk i fördelningen.

Det är skillnad mellan garageplatser och parkeringsplatser

När frågor gällande garage- och parkeringsplats diskuteras är det viktigt att komma ihåg att det finns relativt stora juridiska skillnader mellan dessa två typer av parkering. Om en garageplats inte är upplåten med bostadsrätt, vilket den vanligtvis inte är, räknas garageplatsen som en parkering som är  del av en byggnad (fyra väggar och ett tak). Detta innebär att reglerna om lokalhyra appliceras på garage. Om det är fråga om parkering i garage (oavsett hur parkeringen i garaget ser ut) är alltså 12 kap. jordabalken -- den så kallade hyreslagen -- tillämplig. Detta är inte helt oviktigt eftersom hyreslagen innehåller många skyddsregler i förmån för hyresgästen, det vill säga den som hyr garageplatsen.

När man pratar om parkeringsplatser menar man rent juridiskt parkering som sker direkt på marken (ofta i en parkeringsruta) och där parkeringen inte är en del av ett byggnad. Det handlar alltså om parkering utomhus. Parkeringsplatser omfattas  inte av reglerna i hyreslagen. Istället gäller reglerna om lägenhetsarrende i jordabalken.

Säga upp en garageplats

Som tidigare nämnt är reglerna i hyreslagen gällande lokalhyra tillämpliga på garage. För att en uppsägning ska vara giltig måste den först och främst ske skriftligen. 

En lokalhyresgäst har ett så kallat indirekt besittningsskydd, vilket innebär att om bostadsrättsföreningen säger upp avtalet riskerar föreningen att bli skadeståndsskyldig gentemot lokalhyresgästen. 

Uppsägningstiden för garageplatser variera beroende på om hyresavtalet är ingånget för bestäm eller obestämd tid. Ett hyresavtal som är ingånget på bestämd tid, det vill säga fram till ett visst datum, varierar beroende på hyrestiden. Det kan vara från en dag till nio månader. Är hyresavtalet istället på obestämd tid, det vill säga tills vidare, gäller nio månaders uppsägningstid.

Viktigt att påpeka är att det går att avtala om en längre uppsägningstid, samtidigt som en kortare uppsägningstid gäller om parterna är överens.

Säga upp en parkeringsplats

Parkeringsplats ses inte som lokalhyra utan regleras istället av jordabalkens allmänna regler om lägenhetsarrende. För avtal om den här formen av arrende råder stor avtalsfrihet. Det är därför fritt att avtala om uppsägningstid i dessa avtal. 

Har parterna inte avtalat om någon särskild uppsägningstid ska uppsägning ske senast sex månader innan den 14 mars (den så kallade fardagen).

Föreningen vill installera laddstationer

Elbilar blir alltmer vanliga på landets gator, och parkeringar. Att en förening väljer att installera laddstationer vid vissa parkerings- eller garageplatser är därför inte helt ovanligt. Men vem ska egentligen besluta om en sådan installation? 

Åtgärder som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark med anledning av om-, till-, eller nybyggnation ska beslutas av föreningsstämman. Vad som är en väsentlig förändring är inte helt klarlagt. En stor föreningen som har till ambition att installera endast ett fåtal laddare vid befintliga parkeringsplatser kan kanske fatta beslut om detta direkt genom föreningens styrelse. Svaret kan dock bli ett annat om det gäller en liten förening som vill installera väldigt många laddare. En bedömning måste helt enkelt ske i varje enskilt fall.

Ytterligare funderingar som kan uppkomma är till exempel vem som ansvar för om något går sönder. Det är en god idé att reglera den här typen av frågor i ett avtal. Viktigt är också att avtalen formuleras på rätt sätt. Det är till exempel vanligt att reglera att hyresgästen ansvarar för skador som orsakats genom dennes oaktsamhet eller vårdslöshet. Det bör även regleras vilken typ av skador som hyresgästen svarar för och vilka typer av skador som föreningen kan tänkas svara för. Juristerna på HSBs Riksförbund hjälper gärna till med utformningen av sådana avtal.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Oct 18, 2021

  Infometric möjliggör för tidstariffer i laddboxar

  Nyheter Marknaden för laddboxar växer lavinartat i Sverige och här lanserar Infometric nu en stor nyhet i en smart förpackning. Det handlar om tidstariffer och möjligheten att i laddboxarna hantera olika priser under hög- och låglasttider.
  6
 • Oct 18, 2021

  Karlstad Årets Arkitekturkommun 2021

  Nyheter Karlstad försvarar sin titel och blir Årets Arkitekturkommun 2021, för andra året i rad. Örebro kommer tvåa för tredje året och Skellefteå är nykomling på listans tredje plats. Det visar en rapport som tagits fram av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.
  6
 • Oct 18, 2021

  HD klargör ansvaret för skada inom grannfastighet p.g.a. oaktsam underlåtenhet

  Nyheter I en nyligen meddelad dom från Högsta domstolen anses en bostadsrättsförening ersättningsansvarig för vatteninträngningar som en trasig dagvattenanläggning orsakat på en intilliggande fastighet.
  6
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  197
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  367
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1126

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3491
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4514
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2498
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2212