Jun 5, 2021

Skifferfasad ger bättre ljudmiljö i våra städer


Puls, liv, rörelse, kulturutbud och dynamik – många är fördelarna som lyfts fram med storstäder. En av baksidorna är bullret som trafik och folkliv för med sig. Bilvägar som går genom tättbebyggda områden, innergårdar med lekplatser, restauranger och uteserveringar är några av de saker som lyfts fram som källor. En fasadyta med struktur, som takskifferplattor med naturyta, hjälper till att bryta av ljudvågorna och ljudet avklingar snabbare.

En arkitektonisk trend har under många år varit släta ytor. Puts eller skivmaterial av till exempel fibercement, glasfasader och inglasade balkonger. De släta ytorna gör att ljudvågorna kan studsa i princip oförändrat och det skapar bullernivåer som kan uppfattas som obehagliga, stressande och, om det är riktigt höga, orsaka hörselbesvär.

- Jag har arbetat med akustiktak i inomhusmiljö i många år, och det finns stor kunskap och intresse av att skapa bra miljöer där. Utomhusmiljön har fallit i glömska på många sätt, menar Petra Wantzin på Nordskiffer.

Vad är buller?

De vanligaste bullerkällorna är trafik, främst vägtrafik, industrier, byggarbetsplatser, restauranger och nattklubbar. Europeiska miljöbyrån definierar buller så här:

”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”

Definitionen av buller är alltså beroende på person, plats, situation och varaktighet. Påverkan på hälsan kan yttra sig i huvudvärk, trötthet, magbesvär, nedstämdhet men också en ökad risk för sömnstörning, hörselskador, höjt blodtryck, talmaskering och försämrad inlärning.

- Buller är direkt skadligt och det är viktigt att ta på allvar, säger Petra. Vi bygger tätt och tar gröna områden i anspråk för nya hus, vilket gör att de lugna miljöerna minskar och risken för buller i hemmamiljöerna ökar. 

Skapa god ljudmiljö med skifferfasad

Som fastighetsägare kan du komma tillrätta med till exempel en bullrig innergård med relativt enkla medel. Ett alternativ är att klä vissa av fasadytorna med ett material med struktur. Om du har två släta fasadytor mittemot varandra räcker det vanligtvis med att klä den ena sidan, eller endast delar av den ena fasadytan.

- Skiffrets naturliga struktur bryter av ljudet och tack vare att takskifferplattorna på fasad monteras med ett överlapp i ovankant uppstår en lätt vinkel uppåt. Detta hjälper ljudet att brytas upp och snabbare avklinga, avslutar Petra.

Text: Nordskiffer

https://www.nordskiffer.com/

 • Jun 17, 2021

  Vinnande idé med virtuell visning

  Nyheter När Demir Drocic tog examen som byggnadsingenjör i Norrköping 2020 var fastighetsbranschen mitt i en djup kris p.g.a. pandemin. Demir hade dock specialiserat sig inom visualisering, 3D och samhällsbyggnad vilket skulle visa sig vara en lyckoträff.
  21
 • Jun 16, 2021

  ”Bygg ditt eget tjänstepaket inom fastighetsförvaltning” lanseras på riksbyggen.se

  Nyheter Nu lanseras en digital tjänst på riksbyggen.se som möjliggör för bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare att på ett enkelt sätt skräddarsy en förfrågan på ett eget förvaltningspaket alternativt välja mellan tre färdiga tjänstepaket. De tre paketen är ”Vi fixar allt”, ”Vi fixar grunderna” och ”Gör mycket själv”. Den digitala tjänsten gör det också enklare att välja förvaltningstjänster ur ett hållbarhetsperspektiv genom gröna symboler.
  13
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  708

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3128
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4006
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2300
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1921