Mar 31, 2022

Tips inför bostadsrättsföreningens stämma


Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.

Kallelse ska alltid anslås

Av § 16 i HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår att kallelse sker ”genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet”. Det är viktigt att tänka på att detta är minimikravet för en kallelse enligt HSBs stadgar, det vill säga att kallelsen sätts upp på en anslagstavla, på entrédörren till vardera trappuppgång eller liknande plats.

Därutöver är det många bostadsrättsföreningar som även delar ut kallelsen till vardera bostadsrättslägenhet och några skickar också ut kallelsen till de mejladresser som man har tillgång till. Detta är alldeles lysande då fler medlemmar på så sätt har chans att verkligen få del av kallelsen, men glöm inte att alltid anslå kallelsen på lämplig plats.

Om utomstående närvarar krävs enhälligt beslut

Dagordningspunkt 5 på kallelsen till föreningsstämman är fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Medlemmar, stämmofunktionärer, styrelse, revisorer, ombud och biträden har alltid rätt att närvara på föreningsstämman. Så snart en person kommer till stämman som inte hör till någon av dessa kategorier (exempelvis föreningens ekonom eller en entreprenör som föreningen avser att anlita) så behöver stämman fatta ett beslut om rätten för denne att närvara på stämman.

Det är viktigt att komma ihåg att ett sådant beslut förutsätter att samtliga röstberättigade som närvarar på stämman fattar beslutet enhälligt.

Glöm därför inte att vara väldigt noga vid själva avprickningen till stämman och ta noga ställning till vilken kategori personen tillhör och anteckna även de personer som är att betrakta som utomstående. Det är sedan stämmoordförandens uppgift att se till så att ett beslut fattas beträffande de utomståendes rätt att närvara.

Vid val fatta beslut om högsta antalet

När det gäller val av styrelseledamöter framgår det av § 21 i HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar att antalet ska vara ”lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter”.

Om en föreningsstämma har beslutat att styrelsen ska bestå av exempelvis högst 7 styrelseledamöter och en av ledamöterna väljer att avgå så har styrelsen möjlighet att avgöra om man anser att man kan hantera styrelsearbetet på kvarvarande sex personer eller om man behöver kalla till en extra stämma för att göra ett fyllnadsval (dock ej om styrelsens ordförande avgår – då denne alltid enligt HSBs normalstadgar ska utses av föreningsstämman).

Om en föreningsstämma däremot har beslutat att styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter och en av ledamöterna avgår så är styrelsen skyldig att kalla till en föreningsstämma för fyllnadsval, för att alltjämt vara 7 ledamöter i enlighet med föregående stämmobeslut.

Motsvarande gäller vid val av revisorer och valberedning.

Glöm inte att på stämman vid respektive beslutspunkt vid val av styrelse, revisorer och valberedning formulera beslutet som att man väljer ett högsta antal.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 17, 2022

  Nya utmaningar för elbilsägarna

  Nyheter Försäljningen av elbilar har rivstartat 2022. Första kvartalet registrerades fler nya elbilar, än under samma period något tidigare år, visar färsk statistik från Trafikanalys som Garageportexperten har sammanställt.
  6
 • May 15, 2022

  Stigande räntor – fem tips till bostadsrättsföreningar

  Nyheter Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger, och hur ska styrelser agera på en turbulent räntemarknad? HSB Stockholms finansspecialist Fredrik Näverfelt ger fem goda råd när oron ökar.
  23
 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  12
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  201
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  303
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1850

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  132
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  142
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4156
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5458
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2728