Mar 31, 2022

Vad är egentligen en bostadsrättsförening?


Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.

Som medlem kan du bland annat engagera dig genom föreningens stämma som är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, eller engagera dig genom att bli invald till föreningens styrelse som ansvarar för föreningens löpande förvaltning. Vad en bostadsrättsförening är, dess ändamål och verksamhet, sätter dock gränser för vad stämman och styrelsen kan besluta om. I det följande ska vi därför kika närmare på denna fråga.

Vad är bostadsrättsföreningens ändamål?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål bland annat är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Ekonomiska föreningar är av kooperativ karaktär, vilket innebär att medlemmarna själva är engagerade i den ekonomiska verksamhet som föreningen bedriver. Karaktäristiskt för just bostadsrättsföreningar är att dessa, enligt bostadsrättslagen, även har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens hus med bostadsrätt. Många förknippar säkerligen en sådan upplåtelse med delar av ett flerfamiljshus. Objekten för upplåtelsen kan däremot avse såväl radhus som kedjehus eller andra småhus och mark i anslutning till dessa.

Medför ändamålet att det bara finns bostadsrätter i en bostadsrättsförening?

Även då bostadsrättslagen framhåller att en bostadsrättsförening har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt, saknas bestämmelser som hindrar bostadsrättsföreningar från att disponera vissa av föreningens lägenheter på annat sätt. Bostadsrättsföreningar kan exempelvis upplåta en del av bostadslägenheterna med hyresrätt, upplåta lokaler med hyresrätt, eller nyttja vissa gemensamma utrymmen som gemensamhetslokaler eller övernattningslägenheter.

Regleras bostadsrättsföreningens ändamål och verksamhet uteslutande genom lag?

Föreningens ändamål och verksamhet kommer inte bara till uttryck genom lag. I bostadsrättslagen framhålls att bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om den verksamhet som föreningen ska bedriva. Bostadsrättsföreningens verksamhet preciseras därmed även genom varje bostadsrättsförenings stadgar.

I HSBs normalstadgar från 2011 återfinns en sådan bestämmelse i stadgarnas andra paragraf, den så kallade ändamålsparagrafen. Det är denna paragraf som sätter ramen för bostadsrättsföreningens verksamhet. Där framgår att bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Vilken typ av verksamhet kan strida mot bostadsrättsföreningens ändamål?

Även då ändamålet för bostadsrättsföreningar kan sägas vara förhållandevis tillåtande och inte utesluta smärre avvikelser, kan viss verksamhet anses strida mot ändamålet. I en dom från Stockholms tingsrätt upphävde rätten ett stämmobeslut där stämman hade givit bostadsrättsföreningens styrelse i uppdrag att uppta ett lån för investering i fastigheter via ett fastighetsförvaltningsbolag. Enligt tingsrätten ansågs ett sådant beslut strida mot föreningens ändamål trots att syftet var att minska föreningens skattebelastning och möjliggöra en sänkning av avgifterna till den aktuella föreningen.

Innan stämman eller styrelsen fattar beslut i frågor som rör föreningens verksamhet bör man således ställa sig frågan vad en bostadsrättsförening egentligen är. Kan beslutet sägas stå i linje med föreningens ändamål eller inte?

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 17, 2022

  Nya utmaningar för elbilsägarna

  Nyheter Försäljningen av elbilar har rivstartat 2022. Första kvartalet registrerades fler nya elbilar, än under samma period något tidigare år, visar färsk statistik från Trafikanalys som Garageportexperten har sammanställt.
  4
 • May 15, 2022

  Stigande räntor – fem tips till bostadsrättsföreningar

  Nyheter Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger, och hur ska styrelser agera på en turbulent räntemarknad? HSB Stockholms finansspecialist Fredrik Näverfelt ger fem goda råd när oron ökar.
  22
 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  10
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  201
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  300
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1849

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  129
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  142
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4156
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5454
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2727