Jan 16, 2022

Vad gäller för genomförande av stämmor sedan de nya restriktionerna och rekommendationerna infördes?


I och med den ökade smittspridningen av covid-19 i landet finns det nya restriktioner och rekommendationer att beakta från och med den 12 januari 2022. Detta i kombination med att den tillfälliga stämmolagen upphört att gälla väcker många frågor i bostadsrättsföreningar och HSB-föreningar, särskilt de som har brutet räkenskapsår och ska genomföra stämmor den närmaste månaden.

Sedan den 1 januari 2022 gäller inte längre den tillfälliga stämmolagen som möjliggjorde stämmor genom enbart poströstning eller genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. HSB har tillsammans med Riksbyggen och Bostadsrätterna gjort en hemställan till regeringen att återinföra den tillfälliga stämmolagen. Justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons pressamordnare har uttalat sig om att det i nuläget inte är aktuellt att återinföra möjligheten till digitala stämmor eftersom det i dagsläget inte behövs en justering, men regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att återinföra lagen vid behov.

Att den tillfälliga stämmolagen upphört innebär att det nu endast finns tre sätt att genomföra stämmor i bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att känna till vad som gäller vid de olika formerna av stämmor med anledning av nu rådande restriktioner på grund av covid-19.

1) Fysisk stämma

Innan pandemin var detta den vanligaste formen att genomföra en stämma. Stämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, vilket framgår av stadgarna.

Om stämman ska vara öppen kräver det att deltagarna på stämman röstar för att utomstående har rätt att närvara. För bostadsrättsföreningar krävs det enhällighet vid beslut om att utomstående ska ha rätt att närvara, men det räcker med enkel majoritet för HSB-föreningar.

Öppen stämma inomhus

Om stämman är öppen och fler än 20 personer deltar på stämman inomhus tillåts enbart sittande deltagare. Sällskap får vara som högst åtta personer samt att det ska finnas minst en meter mellan sällskapen. Om fler än 50 personer deltar på stämman gäller det nyssnämnda samt ett krav på vaccinationsbevis.

Folkhälsomyndigheten har lämnat in en hemställan till regeringen om att fler än 500 personer inte får samlas på en allmän sammankomst. Även om regeringen ännu inte fattat beslut gällande Folkhälsomyndighetens hemställan bör föreningar beakta detta redan nu.

Den som saknar vaccinationsbevis kan delta på stämman genom ombud. Observera att fullmaktsinsamling inte längre är tillåtet utan ombud får bara företräda en medlem.

Öppen stämma utomhus

Om föreningen väljer att hålla stämman utomhus gäller inte ovanstående restriktioner. Det är alltjämt viktigt att vidta smittskyddsåtgärder.

Om stämman ska hållas utomhus måste den vara öppen. Som tidigare nämnts kräver det att deltagarna på bostadsrättsföreningens stämma enhälligt röstar för att utomstående har rätt att närvara.

Stängd stämma i hyrd lokal

För det fall stämman är stängd och hålls i en hyrd lokal råder, så snart en förordningsändring blivit beslutad, ett maxtak på 20 personer (för närvarande max 50 personer).

Stängd stämma i egen lokal

Ifall stämman är stängd och hålls i egen lokal finns inga regleringar avseende deltagarantal, men HSB Riksförbunds rekommendation är att söka vägledning i vad som gäller för allmänna sammankomster med undantag för krav på vaccinationsbevis.

2) Fysisk stämma i kombination med elektronisk uppkoppling

Det finns sedan tidigare möjlighet att kombinera fysisk stämma med elektronisk uppkoppling. Det är en styrelsefråga att bestämma om stämman ska hållas på detta sätt.

Om stämman ska genomföras på detta kombinerade sätt måste den vara öppen. Som tidigare nämnts kräver det att deltagarna på bostadsrättsföreningens stämma enhälligt röstar för att utomstående har rätt att närvara.

Samma restriktioner som vid en helt fysisk öppen stämma gäller för fysiska stämmor i kombination med elektronisk uppkoppling. Den som saknar vaccinationsbevis kan delta genom ombud eller digitalt.

3) Pappersstämma

I små bostadsrättsföreningar i vilka det går att få godkännande av samtliga röstberättigade medlemmar är det möjligt att genomföra en pappersstämma. Det kräver att samtliga röstberättigade medlemmar undertecknar stämmoprotokollet (e-signering är tillåtet). Det är mycket ovanligt att det går att genomföra stämmor av det här slaget.

Råd om att begränsa antalet nära kontakter inomhus

Utöver vad som redogjorts för ovan behöver rådet om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang beaktas. Vidare kvarstår tidigare allmänna råd om att bland annat undvika trängsel och hålla avstånd. Även detta behöver beaktas vid genomförande av stämmor.

Svåra beslut för styrelser i planeringen av stämmor

En del bostadsrättsföreningar står inför ett vägskäl; att hålla stämman för sent och därmed strida mot lag och stadgar eller att inte helt kunna följa alla riktlinjer och rekommendationer med anledning av pandemin. HSB Riksförbund kan dessvärre i detta läge inte råda bostadsrättsföreningar vilken väg de ska ta i vägskälet. Det är upp till varje styrelse att utifrån bostadsrättsföreningens specifika förutsättningar hitta bästa väg framåt. Under tiden arbetar HSB Riksförbund för att den tillfälliga lagen om stämmor ska återinföras och stöttar givetvis sina medlemmar med tolkningen av gällande lagar, restriktioner och rekommendationer.

Text: HSB
www.hsb.se
 • May 17, 2022

  Nya utmaningar för elbilsägarna

  Nyheter Försäljningen av elbilar har rivstartat 2022. Första kvartalet registrerades fler nya elbilar, än under samma period något tidigare år, visar färsk statistik från Trafikanalys som Garageportexperten har sammanställt.
  6
 • May 15, 2022

  Stigande räntor – fem tips till bostadsrättsföreningar

  Nyheter Hur påverkas bostadsrättsföreningar när räntorna stiger, och hur ska styrelser agera på en turbulent räntemarknad? HSB Stockholms finansspecialist Fredrik Näverfelt ger fem goda råd när oron ökar.
  23
 • May 15, 2022

  Vad är en samfällighet?

  Nyheter Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!
  12
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  202
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  303
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1850

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  132
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  142
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4156
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5458
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2728