Nov 30, 2021

Vad innebär det att justera ett protokoll?


Som bekant så ska det vid ett styrelsesammanträde alltid föras ett protokoll. Att det är protokollföraren som upprättar och undertecknar protokollet råder det inga tveksamheter kring. Men vad innebär det egentligen att vara justerare?

Protokollet vid styrelsesammanträdet kan föras antingen som ett så kallat beslutsprotokoll, där de fattade besluten framgår, eller som ett diskussionsprotokoll, där utöver de fattade besluten även själva diskussionerna framgår. Av lag framgår att protokollet ska innehålla de beslut som har fattats samt de reservationer av styrelseledamöter som har gjorts. Protokollet ska alltid innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt vilka som närvarade på sammanträdet. Därutöver är det viktigt att även anteckna för det fall en styrelseledamot har varit jävig och därmed inte deltagit under en viss dagordningspunkt.

Protokollets bevisvärde

Ett styrelseprotokoll utgör ett bevis över de beslut som styrelsen har fattat. Även ett beslut som är fattat utan att ha protokollförts är giltigt, men det är då förstås svårare att bevisa att beslutet är fattat och dess närmare innebörd. Det är därför viktigt att vara noga med att protokollföra alla beslut som fattas.

Justerare

Av § 24 i HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår att ordföranden för sammanträdet och den ytterligare ledamot som styrelsen utser ska justera protokollet.

Justerarens uppgift är att granska protokollet och se till så att det stämmer överens med vad som beslutats om på styrelsesammanträdet.

Hur ska justerare agera om har synpunkter på protokollet?

Om justeraren skulle ha någon synpunkt kring en formulering i protokollet vänder sig denne lämpligen först till protokollföraren och för en diskussion kring formuleringen. För det fall protokollföraren och justeraren är av olika uppfattningar kring till exempel ordalydelsen av ett beslut som fattats på ett sammanträde så är det protokollförarens mening som gäller. Justeraren kan om denne har en avvikande mening göra en notering vid den aktuella dagordningspunkten alternativt bifoga en handling med kommentarer till viss dagordningspunkt.

Justeraren ska alltid skriva under protokollet, men har som sagt möjlighet att lämna kommentarer.

Ett justerat styrelseprotokoll har ett större bevisvärde än ett ej justerat protokoll.

Text: HSB

www.hsb.se

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  399
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  621
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1462

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3766
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4918
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2640
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2444